Transitie naar Integraal Kind Centrum

Veel onderwijsorganisaties overwegen de transitie naar Integraal Kind Centrum waarin het vraagstuk kinderopvang een belangrijke rol speelt. SKO adviseert onderwijsinstellingen over de verschillende mogelijkheden en modellen. SKO kan op alle niveaus aansluiten bij de wensen van een IKC en richt zich daarbij voornamelijk op Christelijk Onderwijs.

Wat wij als organisatie belangrijk vinden is dat wij toegankelijk en transparant naar onze partners zijn. Weten wat zij nodig hebben en daar de verbinding met elkaar in opzoeken. Dit maakt dat wij als organisatie ons niet onafhankelijk opstellen maar als samenwerkingspartner met een toegevoegde waarde. Namelijk een professionele en bekwame organisatie met kennis van het vak kinderopvang. Dit is waar wij in kunnen faciliteren en ons sterk maken voor het prachtige vak kinderopvang.

Wilt u meer weten over hoe u kinderopvang succesvol kunt inzetten binnen integrale kindcentra? Vraag dan een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Adviesgesprek aanvragen