Locatie gegevens

Wolthuisweg 5
8091 EB  Wezep
Tel: 085-0876288

Ga naar Kinderopvang De Zevensprong

Kinderdagverblijf de Zevensprong

De Zevensprong is een onderdeel van het hoofdkantoor van Stichting Kinderopvang (Gemeente) Oldebroek. Bij de ingang bevinden zich de kantoorruimtes en achter de klapdeuren liggen onze ruime en gezellige kinderdagopvanggroepen. Op de Zevensprong hebben wij 5 groepen. Te weten:

  • twee babygroepen van 0-1,5 jaar. De groepen hebben als leuke en toepasselijke naam Tijgers en Panda’s gekregen.
  • twee peutergroepen van 1,5 tot 4 jaar. Deze twee groepen heten Giraffen en Apen groep. Op beide groepen wordt ook voorschoolse educatie (VE) aangeboden.
  • twee plusgroepen van 0-5 jaar, Dit zijn Olifanten en Zebra’s groep. Hier zitten naast kinderen die onze opvang bezoeken ook kinderen met een specifieke indicatie.

Informatie

Openingstijden

ma/di/woe/do/vrij 7:00-18:00 uur

E-mail:

info@skgo.nl

LRK-nummer

153268414

GGD-rapport

Download GGD rapport De Zevensprong

Oudere rapporten kunt u vinden via de website van de GGD. U zoekt dan op GGD inspectierapporten, registratie: hier kunt u het LRK nummer van de locatie invullen.

Babygroep Tijgers en Panda’s

Op onze babygroepen Tijgers en Panda’s worden kinderen tot 1,5 jaar opgevangen. We proberen zoveel mogelijk het ritme van het kind zelf aan te houden, zodat hij/zij zich snel thuis zal voelen. Hoe ouder de kinderen worden, hoe meer ze in het ritme van het kinderdagverblijf komen. En uiteindelijk meedraaien met de vaste rituelen van de groep.

Wij beginnen met het verwelkomen van de kinderen. Dat betekent veel veiligheid bieden en de kinderen de ruimte om geven om te spelen en te ontwikkelen. Binnen het kinderdagverblijf wordt het volgende ritme gevolgd;

9:00 uur fruit eten drinken, daarna doen we samen een activiteit. Denk aan; zingen, lezen, knutselen

11.30 brood eten

14:30: drinken/ koekje/soepstengel/ cracker en spelen

Wat onze groep zo bijzonder maakt is de inrichting van de groep. Wij werken met hoge boxen voor de allerkleinste kinderen. Zo liggen zij veilig en kunnen zij daar in alle rust genieten van het speelgoed om hen heen.

Voor zowel de baby’s en dreumesen hebben we uitdagend speelgoed en bieden wij activiteiten aan die bij hun leeftijd en ontwikkeling passen. Denk aan sensomotorische activiteiten en bewegingsactiviteiten. Daarnaast werken er bij de babygroep pedagogische medewerkers die opgeleid zijn tot baby specialist. Dit geeft ons verdieping bij het werken met onze alle jongste kinderen van SKO.

We letten meer op signalen van de kinderen, behoeften en ontwikkelingsgebieden van de baby.

Als een baby huilt gaan we kijken wat heeft het kind nodig. Huilen is het communicatie middel van een baby om kenbaar te maken hoe het zich voelt. Huilen kan dus zijn moe, pijn, vieze luier of ongemak zoals een boertje of krampjes. Door in te spelen op deze signalen en behoeften kunnen we de baby nieuwe vaardigheden helpen te ontwikkelen zoals veiligheid, zelfvertrouwen en  vaardigheden in de ontwikkelingsgebieden. Samen gaan we ons verdiepen in de ontwikkeling van het kind en dat begint al heel erg jong. Als pedagogisch medewerkers van de babygroep zetten wij ons hier iedere dag weer voor in.

Peutergroep Giraffen en Apen

Op de giraffen en apen groep spelen kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar.

We zijn een VE groep wat inhoudt dat we werken met het voorschoolse educatie programma Uk & Puk. Spelenderwijs worden de kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling.  Raai de kraai staat hierin centraal. Deze vrolijke blauwe kraai zit gezellig op de groep en komt gezellig bij de kinderen in de kring zitten.

We beginnen de dag met vrij spel. Er zijn verschillende uitdagende hoeken waar de kinderen heerlijk kunnen spelen.  Na het fruit eten gaan we samen in de kring waar we werken aan het thema van de maand vanuit het Uk & Puk.

We lezen bijvoorbeeld samen in het thema boek, zingen liedjes of doen een leuk spel.  Bij elk thema horen kernwoorden die dan ook spelenderwijs aan bod komen. Bij elk thema hebben we elke week een leuk knutselwerkje die we samen aan tafel maken.

Na het knutselen gaan we bij goed weer lekker naar buiten op het mooie speelterrein. Hier kunnen de kinderen in de zandbak lekkere zandtaartjes maken of zandkastelen maken. Rondjes fietsen en kunnen we samen kijken wat er in de moestuintjes groeit.

Dan weer naar binnen om handen te wassen en te genieten van een lekker broodje. Dan rusten of slapen de kinderen.  Na het uitrusten krijgen de kinderen weer lekker fris fruit aangeboden van de fruittuin.

We hebben dan nog een leuke uitdagende activiteit en gaan we of weer naar buiten. Of bij slecht weer op de hal spelen. We zijn een gezellige groep waar de kinderen de ruimte hebben om te spelen en zich te ontwikkelen.

Plusgroep Zebra’s en Olifanten

Als de kinderen binnen komen bij de Zebra- en Olifantengroepen van de Zevensprong mogen zij vrij spelen en als pedagogisch medewerkers sluiten wij aan bij het spel van de kinderen. Het ene moment spelen we samen op de grond met de autootjes om daarna met een ander kind een puzzel aan tafel te maken.

Daarna gaan we samen aan tafel zitten. Door middel van een liedje begroeten wij elk kind persoonlijk. Zo weet iedereen welke kinderen en medewerkers er die dag zijn, en elk kind voelt zich op die manier gezien. Vervolgens zingen wij samen een liedje voordat we fruit gaan eten.

Dan gaan we in de kring en doen we een activiteit die past bij het thema. Als het nodig is splitsen wij de groep bij de kring op, in leeftijd, ontwikkelingsniveau of interesses. Zo kunnen we de activiteit zo aan het kind aanbieden zodat hij of zij er plezier aan beleeft en er iets van kan leren.

Na de activiteit gaan we naar buiten, want bewegen vinden wij belangrijk. Hier mogen de kinderen hun eigen ding doen, zolang het veilig is voor alle kinderen. De fietsjes en tractors zijn favoriet, maar ook de zandbak met buitenkeukentje is vaak een drukke plek. Andere kinderen willen graag voetballen, in de tunnel spelen of stoeien in het gras. Als pedagogisch medewerkers staan wij op een overzichtelijke plek waar we het hele plein kunnen overzien, en anderen sluiten aan op de plek waar de kinderen spelen. Hoe lang wij buiten spelen is weersafhankelijk. Voordat we naar binnen gaan helpt elk kind met het opruimen van het speelgoed en zingen we een liedje waarbij we ons zelf schoon stampen, kloppen en springen.

Eenmaal binnen trekt elk kind zijn jas en schoenen uit. We stimuleren de kinderen om dit zoveel mogelijk zelf te doen. Als het nog niet lukt doen we het eerst samen en kan het kind later proberen het zelf te doen. De hele dag door stimuleren wij de zelfstandigheid van de kinderen door activiteiten voor te doen, samen te doen en uiteindelijk zelfstandig te kunnen laten doen.

Voordat we gaan eten gaan we eerst plassen of luiers verschonen en onze handen wassen. Voor het eten zingen we samen weer een liedje. Dan mogen de kinderen zelf proberen de boter op hun broodje te smeren, uiteraard helpen wij ze hierbij. Als alle buikjes vol zijn en de gezichtjes schoon worden de kinderen die nog slapen naar bed gebracht. De andere kinderen mogen vrij spelen. Als de kinderen weer wakker worden sluiten zij aan bij het vrij spelen. Daarna gaan we samen weer fruit eten en een boek lezen en/of liedjes zingen. En langzaamaan worden sommige kinderen dan alweer opgehaald.

Als pedagogisch medewerkers proberen wij de kinderen te leren om samen te spelen, te delen en om elkaar te helpen. Dit begeleiden wij door bij kleine groepjes kinderen aan te sluiten tijdens het spel. Wij zijn er van overtuigd dat kinderen veel van elkaar kunnen leren.

Wij hebben aandacht voor alle kinderen, en tijdens de momenten van vrij spelen proberen wij alle kinderen individuele aandacht te geven en aan hun eigen ontwikkeling te werken. Dit kan door bijvoorbeeld met een kind een boekje te lezen om zijn of haar taalontwikkeling te stimuleren. Andere kinderen vinden het juist heel fijn om even actief bezig te zijn en te helpen met de afwas of het klaarmaken van de tafel.

Wij werken vanuit de kwaliteiten van het kind. Door goed te kijken naar wat ze kunnen en waar hun interesses liggen kunnen we activiteiten op hun eigen niveau aanbieden.

Zo mag ieder kind zijn wie hij of zij is!

Plusopvang

Ieder kind mag zichzelf zijn. Dat geldt ook voor de kinderen waarbij de ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt en soms is het (nog) niet duidelijk wat er met een kind aan de hand is. Dan is het fijn dat deze kinderen binnen een reguliere groep opgevangen kunnen worden. Het reguliere programma wordt aangeboden en aangepast als dit nodig is voor een kind. Bij de Zebra en Olifantengroep krijgen deze kinderen net dat beetje extra zorg en aandacht wat zij nodig hebben. Deze zogenoemde Plusopvang is er voor kinderen van 0 tot 5 jaar. Samen met de gespecialiseerd pedagogisch medewerksters wordt gekeken wat er aan de hand is met het kind en wat hij/zij nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Er wordt hierbij veel samengewerkt met ouders. Ook is er samenwerking met een fysiotherapeut, speltherapeut, logopedist en orthopedagoog.

Interesse?

Interesse in Kinderopvang bij SKO? Neem dan contact met ons op voor bijvoorbeeld het plannen van een rondleiding, bij vragen over de inschrijving of alle andere vragen over onze opvang.

Bij ons is er voor ieder kind een plek!