De SKO gaat uit van de flexibele of democratische opvoedingsstijl. Dat wil zeggen dat de SKO de behoeftes van het kind centraal stelt, maar er worden wel grenzen gesteld. Er wordt een gezonde middenweg gezocht tussen de behoeftes van het kind, de grenzen van de opvoeder en dat wat kan omdat er sprake is van groepsopvoeding. Een kind laten merken dat het wordt geaccepteerd is iets dat kenmerkend is voor de  flexibele opvoedingsstijl.

We kennen naast de reguliere Buitenschoolse Opvang ook een Voorschoolse Opvang, Vakantie Opvang en Buitenschoolse Opvang Plus.

Locaties

null

Locatie IKC de Vlinder

Buitenschoolse Opvang De Praatjesmakers

null

Locatie Ruitersveldweg

Buitenschoolse Opvang Bengels

null

Locatie Noordsingel

Buitenschoolse Opvang Wijsneus

null

Locatie Sytzamalaan

Buitenschoolse Opvang BijdeHand

null

Locatie Cotoneastraat

Vakantie-BSO Buitenspel

null

Locatie Leeuwerikstraat

BSO De Nassau

Voorschoolse Opvang bij SKO

Er is bij SKO op al onze locaties de mogelijkheid tot voorschoolse opvang. De kinderen kunnen vanaf 7 uur  worden gebracht door hun ouder(s). De kinderen kunnen totdat ze naar school moeten zelfstandig spelen of een spelletjes met de pedagogisch medewerker doen. Een kwartier voordat de school begint gaan de kinderen zich klaar maken voor school; even naar het toilet, jassen aan. De pedagogisch medewerker brengt de kinderen naar school. Kinderen uit groep 1 en 2 worden in de klas gebracht.

Vakantie Opvang bij SKO

De vakantieopvang heeft een heel andere werkwijze dan de BSO tijdens schoolweken. Kinderen komen tussen 07.00 uur en 09.00 uur op de vakantielocatie. Ouder(s) van kinderen die zijn aangemeld voor die vakantiedag, maar die nog niet aanwezig zijn, worden na 9:15 uur gebeld. Net als tijdens schoolweken worden de kinderen bij een bepaalde groepsgrootte naar leeftijd gesplitst; tijdens de vakantieopvang is dit bij meer dan 20 kinderen.

In de vakantie starten wij de dag met een kennismakingsspel, dit om de kinderen de gelegenheid te geven om elkaar te leren kennen. De tafelmomenten om fruit te eten en te drinken worden per dag bepaald, afhankelijk van de groep en het programma. Dit is tevens een moment om bij te praten met elkaar en met de PM-er. Daarna wordt verteld welke activiteit(en) er zijn, wat de kinderen kunnen kiezen. Tussen de middag krijgen de kinderen een maaltijd en wat te drinken.

Kinderen die maar een halve dag komen, kunnen worden opgehaald. Kinderen die alleen een middag komen, kunnen worden gebracht. Dan breekt het tweede deel van de dag aan. Er wordt opnieuw uitgelegd wat kinderen kunnen kiezen of mee verder kunnen gaan. Aan het eind van de middag wordt er gezamenlijk weer wat gedronken en krijgen de kinderen wat te eten. In de zomer zijn er afspraken gemaakt in verband met warmte; insmeren en extra water drinken. Vanaf 16.30 uur kunnen kinderen weer worden opgehaald.

Het streven is dat er in de vakanties activiteiten worden aangeboden die bij een BSO vaak niet haalbaar zijn vanwege de tijd. Pedagogisch medewerkers maken een vakantieprogramma rondom een thema, waarbinnen deze activiteiten worden gepland. Deze staat van te voren op deze site.

Bij ons is er voor ieder kind een plek!