Wij zien de peuter periode als een belangrijke fase in de totale ontwikkeling van het kind. De ontwikkeling van jonge kinderen van 2 tot 4 jaar heeft een nadrukkelijk effect op de verdere ontwikkeling in de toekomst. Het aanbod moet o.i. dan ook een optimale bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind op alle terreinen: taal, sociaal-emotioneel, cognitief en motorisch.

Binnen de opvang leert het kind zich te ontwikkelen ook buiten de thuissituatie. Deskundige en betrokken groepsleiding moet in staat zijn de peuter een veilige en op het kind gerichte speelleeromgeving aan te bieden, zodat de ontwikkeling buiten het thuismilieu zo optimaal mogelijk verloopt. Wij streven ernaar dat door een optimale zorg en begeleiding, iedere peuter met een goede start aan de basisschool kan beginnen.

De pedagogisch medewerkers zijn precies hiervoor geschoold en weten hoe zij de kinderen zo goed mogelijk kunnen stimuleren en ondersteunen. Eventuele zorgen rondom een kind worden tijdig gesignaleerd middels observaties, collegiale consultatie en ondersteuning van JGZ.

Alle locaties zijn in het kader van de VE minimaal 4 ochtenden open*. Waarbij een aantal locaties vijf dagdelen geopend zijn. (*muv de Nassauschool. Deze volgt wel het VE programma, maar is 2 ochtenden per week open).

Locaties

null

Locatie IKC de Vlinder

De Gele Vlinder

null

Locatie Ruitersveldweg

Peuteropvang De Rank

null

Locatie Noordsingel

Peuteropvang Uilenhorst

null

Locatie Leeuwerikstraat

Peuteropvang Nassauschool

null

Locatie Sytzamalaan

Peuteropvang De Regenboog

null

Locatie Bovenheigraaf

Kukeluussien

null

Locatie Bloemstraat

Peuteropvang Eben Haezer

null

Locatie Doornspijk

Peuteropvang Peuterhofje

Wat ouders zeggen

Bij ons is er voor ieder kind een plek!