Wilt u een bijdrage leveren aan een onderscheidende en maatschappelijk betrokken organisatie in de kinderopvang? Wilt u medeverantwoordelijkheid dragen over vernieuwingen en kansen die zich voordoen in ons dynamisch vakgebied?

Stichting Kindcentrum Oldebroek (SKO) zoekt twee leden voor de Raad van Toezicht.

Per februari 2022 is er een vacature in de Raad van Toezicht (RvT). Wij zoeken een persoon met kennis en ervaring in de kinderopvang branche en/of een Human Resources achtergrond.

Vanaf 1 juli 2022 eindigt de termijn van een tweede lid van de RvT. Wij zoeken voor deze vacature een RvT-lid met een financiële en bedrijfseconomische achtergrond.

Een van beide leden zal tevens de rol van vice-voorzitter gaan vervullen.

Bekijk hier de volledige vacature tekst.

Twee leden Raad van Toezicht

Waar staat SKO voor

SKO is een regionale kinderopvangorganisatie zonder winstoogmerk in de regio Oldebroek. De organisatie kent een toegankelijke en veilige pedagogische omgeving met ruimte en respect voor ieders geloofsovertuiging en levensstijl. Al 30 jaar biedt SKO alle vormen van kinderopvang. Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij u naar https://skgo.nl/wordpress.

 Wat bieden we?

De RvT bestaat uit drie leden, die toezicht houden op het beleid en de algemene gang van zaken in de organisatie. Als lid van de Raad heeft u naast een toezichthoudende rol een werkgeversrol richting de directie en bent u klankbord en sparringpartner voor de directie; u geeft gevraagd en ongevraagd advies. De honorering valt binnen de Adviesregeling honorering toezichthouders kinderopvang, rekening houdend met omvang, omzet en beloningsstructuur van de bestuurder.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken voor deze vacature een RvT-lid met een financiële en bedrijfseconomische achtergrond van wie wordt verwacht dat hij/zij over de boven genoemde expertise en kennis beschikken en een relevant netwerk in het maatschappelijk domein (welzijn, zorg, onderwijs en gemeenten) hebben.

Van een RvT-lid wordt verwacht dat hij of zij de volgende kwaliteiten heeft:

  • Academisch werk- en denkniveau;
  • Een actuele kijk op besturing, compliance en governance;
  • Een besef van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en professionaliteit die gevraagd wordt van een moderne toezichthouder;
  • Voldoende tijd en betrokkenheid om de rol als toezichthouder uit te kunnen oefenen.